Sunday, September 23, 2018
Trang chủ Tags Estimated Time Arrival

Tag: Estimated Time Arrival

ETA Là Gì? ETA Trong Hàng Hải, Vận Tải, Uber Nghĩa...

Các bạn có bao giờ nghe đến từ "Eta" bao giờ chưa.. Mình chắn chắc là sẽ có ít người đã từng nghe nói...