Trên đây là thông tin chi tiết về gói GYM1 của MobiFone, chúc bạn đăng ký thành công và có những trải nghiệm thú vị, tiết kiệm trong suốt 30 ngày.