Xin chào các em học sinh thân mến… Sau đây mình sẽ đưa ra một bài văn mẫu với chủ đề Tả bác nông dân đang gặt lúa để các bạn hay các bậc phụ huynh tham