Việc chia tay người yêu, người tình của mình không phải là dễ dàng phải không các bạn… Nhưng một khi đã hết yêu rồi thì đừng nên cố gắng níu kéo hay tiếp tục duy trì