Có khi nào trong giấc mơ bạn đã từng mơ thấy rất là nhiều tiền, vàng bạc châu báu chưa… Chắc hẳn trong số chúng ta có rất nhiều người đã từng trải qua giấc mơ này