Các bạn chắc cũng đã từng nhìn và nghe thấy rất nhiều lần từ “Gato” trên các diễn đàn, ngoài đời và đặc biệt là trên Facebook rồi phải không.. Những lời bình luận mang ý nghĩa