Việc chia tay trong tình yêu có thể là chuyện không dễ dàng gì đối với chúng ta phải không… Nhưng khi tình yêu đã không còn hoặc không hợp nhau nữa thì chia tay có lẽ