Sau đây vinhdlp.com sẽ hướng dẫn các bạn học sinh lớp 5, lớp 6 lập dàn ý và thực hiện bài văn tả người mẹ của em một cách cụ thể nhất. Mẹ là người kính yêu