Thông Tin Chùa Trăm Gian (Chương Mỹ – Hà Nội) Chi Tiết

Chùa Trăm Gian có tên gọi thật là Chùa Quảng Nghiêm (Chữ Hán: 廣嚴寺) còn gọi là chùa Tiên Lữ. Đây một

Read more